ROSKILDE PSYKOLOGKLINIK
- LISE CUNLIFFE LAUTRUP -

Mange mennesker får på et tidspunkt i tilværelsen et behov for at tale med en psykolog, ved omvæltninger, kriser, manglende glæde og trivsel. Der kan være mange grunde til at søge psykolog og det kan være et stort skridt at tage, at skulle fortælle om private tanker og følelser. 

Ved den første samtale er formålet en afklaring af omfang og indhold af problemstilling. Udfra denne beskrivelse vil jeg tilpasse behandlingsformer og terapimetoder individuelt, med det formål at lære sig selv bedre at kende og leve sit liv bedst muligt.

Jeg benytter mig ofte af ACT (Acceptance and Commitment Therapy), hvor en af de grundlæggende antagelser i ACT er, at lidelse er normalt og en uundgåelig del af livet. 

En anden grundlæggende antagelse i ACT er, at det er menneskers kamp eller forsøg på at undgå og kontrollere deres ubehag, der er årsagen til, at lidelsen forværres og forlænges. Når vi bliver optaget af at kontrollere og undgå, glemmer vi resten af verden omkring os, og vores positive handlinger får mindre fylde. Forskning viser, at når vi prøver at kontrollere ubehag, sker det paradoksale, at disse fænomener tiltrækker sig mere opmærksomhed, og at de kommer til os med større intensitet. 

ACT fremmer din psykologiske fleksibilitet, så du bliver i stand til at reagere så hensigtsmæssigt som muligt i belastende og stressede situationer. Efter et ACT-forløb, vil du blive bedre til at klarlægge, hvad der er virkelig vigtigt og meningsfuldt for dig og bruge denne viden til at inspirere og motivere dig selv til at sætte mål og handle på måder, der beriger dit liv.

 

TERAPI OG RÅDGIVNING:

           Individuelle samtaler børn, unge og voksne 

           Samtaler med familier

 

SAMTALERNE KAN OMHANDLE:

 

           Stress og udbrændthed

          Depression, uro, nervøsitet

          Work/life balance - udfordringer mellem privatliv og arbejdsliv

          Angst/fobi

          Selvværd og selvtillid

          Tab, sorg og krise

          Relationsproblemer/skilsmisse/livskriser

          Skole/teenageproblemer

          Alvorlige sygdomme

          Overfald, vold og ulykker

          Arbejdsrelaterde vanskeligheder og konflikter

          Særligt sensitive

       

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk