ROSKILDE PSYKOLOGKLINIK
- LISE CUNLIFFE LAUTRUP -

I henhold til EU's regler om håndtering af GPDR ( persondata), overholder jeg i min praksis de bestemmelser, der skal sikre dig, at jeg håndterer dine personlige data forsvarligt og efter gældende love. 

Alle henvendelser behandles fortroligt. Psykologer er underlagt tavshedspligt og kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om dig, med mindre du har givet samtykke til dette. Personoplysningerne gives dermed frivilligt af dig og du er ikke forpligtet til at give disse oplysninger til mig. Giver du ikke oplysningerne, kan konsekvenserne være, at jeg ikke kan behandle dig.

Roskilde Psykologklinik/Lise Cunliffe Lautrup indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig ( i det omfang der er relevant for netop dig).

 • Navn, adresse, evt. e-mail adresse, telefonnummer, personnummer, køn, familie- og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
 • Helbredsoplysning (følsomme personoplysninger).

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min behandling af dig
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedpersoner, læger eller sygehuse.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Afregningsformål.
 • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.
 • Dokumentationspligt.
 • Overholdelse af basale principper formbehandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrede og andre.
 • Håndtering af inspektionernes forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
 • Håndtering af tvister med registrede og tredjeparter.

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, og har i henhold til journalføringsbelendtgørelsen § 15, pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan være tilfælde, hvor jeg må opbevare dine personoplysninger i længere tid, indtil en evt. klage- eller erstatningssag er endeligt afsluttet. 
 

Du har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Ved yderligere spørgsmål eller tvivl, er du velkommen til at kontakte mig.

 


 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk